RESEARCH

SHE Performance is ontwikkeld op basis van recent eigen onderzoek en extern onderzoek het gebied van gezondheid, welzijn en carrière. De externe onderzoeken die zijn gebruikt zijn onder anderen van TNO, CBS, VU Medisch Centrum en Mercer. Hieronder de meest opvallende resultaten.

In december 2016 hebben we een eigen onderzoek gehouden onder 440 respondenten die trainen bij outdoor sportorganisatie Mom in Balance. Daarnaast hebben we diepte-interviews gevoerd met een panel van vrouwen uit de doelgroep. Uit de resultaten blijkt dat het merendeel van de (aanstaande) moeders behoefte heeft aan meer balans en daarbij de betrokkenheid van de werkgever zeer waardeert. Ze geven aan dat ze vanaf de start van hun nieuwe levensfase behoefte hebben aan betrokkenheid van de werkgever om een evenwicht te vinden tussen werk en privé (Mom in Balance, 2016).

In 2013 heeft TNO een onderzoek gedaan onder 313 respondenten en gevraagd naar hun ervaring met de workouts van Mom in Balance. Uit dit onderzoek en onze enquête in 2016 blijkt dat de vrouwen zich levenslustig, gelukkig en fit voelen door de workouts. 

De respondenten geven aan dat ze het contact met andere (aanstaande) moeders, de persoonlijke begeleiding en het sporten in de buitenlucht als zeer positief ervaren.

SHE Performance werkt op onderzoeksgebied samen met de Universiteit van Utrecht. Tijdens het gehele traject worden er reviews afgenomen. De resultaten worden teruggekoppeld naar de deelnemende organisaties middels een rapportage.Voor vragen neem contact met ons op via 
E info@she-performance.nl T +31(0)23 303 0197