ABOUT US

Wij geloven dat vrouwen een essentiële bijdrage leveren aan een groeiende economie en dat het belangrijk is dat meer vrouwen doorstromen binnen organisaties naar hogere posities. Veel bedrijven zien echter de doorstroom van vrouwelijk talent stagneren. Het aanstaande moederschap zorgt voor veel vrouwen dat ze reflecteren op hun volgende carrièrestap. Daarom is het belangrijk om te weten welke keuzes vrouwen maken wanneer ze zwanger raken en wat er nodig is om een goede balans te ervaren in de eerste jaren van het moederschap. Wanneer voelen vrouwen zich voldoende gesteund vanuit de organisatie om de carrièrestappen voort te zetten naast het moederschap?

De afgelopen 10 jaar hebben we met Mom in Balance wereldwijd meer dan 45.000 hoogopgeleide vrouwen getraind in de zwangerschapsfase en de eerste jaren van het moederschap. In deze periode hebben we veel kennis opgedaan van de thema’s en uitdagingen die spelen in deze bijzondere fase. Deze kennis is vertaald in een dashboard voor de manager waarin de belangrijkste onderwerpen in deverschillende fases van de zwangerschap, verlofperiode en terugkomst na verlof zijn opgenomen.

Een open dialoog vormt de basis van SHE Performance. Daarnaast brengen we onze kennis samen in de workouts en coaching waarbij we vrouwen in dezelfde fase verbinden. Door te verbinden met andere moms, door sport en door de manager te betrekken als coach werken vrouwen aan de beste versie van zichzelf.

SHE Performance verhoogt de vitaliteit van de (zwangere) medewerkers waardoor de kans op uitval en uitstroom minder groot is. Minder uitstroom zorgt voor een evenwichtige man-vrouw verhouding wat daarmee de kans op meer diversiteit binnen organisaties vergroot. Een win-win situatie voor zowel de organisatie als de medewerker.

Let’s do this together,

Esther van Diepen

ABOUT US

Wij willen vrouwen helpen hogerop te komen. De weg naar de top wordt soms onderbroken door zwangerschap, wat gepaard gaat met fysieke en mentale veranderingen. Dit kan ertoe leiden dat vrouwen hun ambities naar beneden bijstellen of geheel van hun carrière afzien, terwijl dit niet zou hoeven. Sterker nog, met de juiste begeleiding kan een korte onderbreking een positieve bijdrage leveren aan de carrière. 

SHE Performance ondersteunt organisaties in het behouden van vrouwelijk talent door ze te verbinden en te bekrachtigen in hun ambitie. Het begeleidingsprogramma biedt vele voordelen voor zowel medewerker als organisatie: hogere productiviteit, minder verzuim en meer loyaliteit onder medewerkers.

LinkedIn logoFollow us on LinkedIn!

Meer info.

DASHBOARD

De online portal fungeert als persoonlijk dashboard en geeft de manager inzicht in het hele proces rondom de zwangerschap. De automatische signalering geeft de manager praktische handvatten om regelmatig met de medewerker in gesprek te gaan over persoonlijke én bedrijfsmatige ontwikkelingen.

Het dashboard van SHE Performance beslaat een periode van 18 maanden: vanaf de start van de zwangerschap tot 12 maanden na de bevalling. Een goede begeleiding in deze fase zorgt voor een positieve beleving waardoor vrouwen in deze fase niet (bij voorbaat al) afhaken. 

Hoe werkt het.

WORKOUTS

Vrouwen bereiken meer in het leven wanneer zij mentaal én fysiek sterk zijn. Lichaamsbeweging zorgt dat je lichaam efficiënter omgaat met stress en zorgt ervoor dat je energiek kan balanceren tussen werk, gezin en jezelf. Een onderdeel van SHE Performance is het vitaliteitsprogramma van Mom in Balance. Mom in Balance heeft ruim 230 trainingslocaties in 12 landen.

Tijdens de workouts van Mom in Balance worden inspirerende en actieve (aanstaande) moeders verbonden om ervaringen en tips met elkaar te delen. Sporten is een manier om zowel individueel als gezamenlijk doelen te stellen, kennis uit te wisselen, te leren en uiteindelijk beter te presteren.

Meer info.

COACHING

SHE Performance faciliteert BE THE BEST YOU-coaching voor groepen medewerkers. Tijdens deze coachingsessies worden inspirerende tools geboden vanuit de pijlers vitaliteit, werk en gezin om vol zelfvertrouwen een werkende moeder te kunnen zijn.

Met de sessies laten we vrouwen inzien dat het belangrijk is om de nieuwe rol als moeder eerst te ervaren,  begrijpen en omarmen. Tijdens dit leerproces en deze fase van reflectie worden vrouwen wijzer met betrekking tot hun carrière-ambities. 

Meer info.

RESEARCH

SHE Performance has been developed based on in- and external research in the field of health, well-being and career. Click on more information for the results and to download the entire research report.

SHE Performance teamed up with the University of Utrecht. There will be reviews taken throughout the entire SHE Performance process. The results will be shared in a report with the participating organisation.

Meer info.